Geoaktif Hakkında Birkaç Söz


Geoaktif Kültür Merkezi, Taksim, İstanbul

Yunan dansları kurslarımız İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Geoaktif Kültür Merkezinde verilmektedir. 2003-2010 yılları arasında sadece Yunan dansları üzerine çalışmalar yürüten kurumumuz, Antropia Yunan Dansları Topluluğu ve Kaliteras Yunan Geceleri gibi, Yunan danslarını ülkemizde geniş kitlelere yayan pek çok projeyi hayata geçirdi. 2010 yılına gelindiğinde ise Geoaktif Kültür Merkezi adıyla yeni bir yapılanmaya giderek, çalışmalarımızın çerçevesini, daha fazla çeşitlilik içerecek şekilde genişlettik. Günümüzde Geoaktif, bu rengarenk coğrafyada birlikte bir ömür geçiren farklı kültürlerin birbirini keşfetmesine, tanışmasına ve yakınlaşmasına vesile olabilmek için faaliyet yürütüyor. Bu yanıyla coğrafyamızdaki ve etrafımızdaki kültürler arasında bir kesişme ve buluşma noktasıdır.

Merkezimizde Türkiye’nin içinde ve etrafında konuşulan etnik diller öğretilmekte, yine coğrafyamızdaki ve komşu coğrafyalardaki farklı etnik grupların müzikleri, dansları ve genel kültürleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Dil kursları, müzik enstrüman kursları ve dans kursları gibi düzenli ve uzun süreli eğitimlerin yanı sıra, aynı zamanda tek seferlik atölye, seminer ve panel gibi etkinlikler de düzenliyoruz.

Bizler, tek bir kültürün daracık kalıplarına mahkum olunmaması gerektiğine inanıyoruz. Kültürler yan yana, birlikte güzeldir. Tek başlarına sıkıcı ve kasvetli bir taşra kasabası görünümündedirler. İşte bu yüzdendir ki, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın cömertçe bize bahşettiği bu büyük kültür yelpazesinde her kese yer olduğuna inanıyoruz. Dünyanın giderek tek tipleştiği bir çağda, hala kocaman bir kültür şöleni içinde yaşıyor olmak hepimiz için paha biçilmez bir armağan.

Bizler de Geoaktif Kültür Merkezi olarak, imkanlar ölçüsünde, yerelden evrensele uzanan bir çeşitliliği yan yana getirmenin çabası içindeyiz.

Sevgi ve dostlukla…